Mapy Garmin TOPO Czech

Mapy Garmin TOPO Czech

Pro navigace Garmin byly vytvořeny nové navigační mapy s nejpodrobnějším členěním České republiky. Základem těchto map je státní mapové dílo Zabaged v měřítku 1:10000 a od firmy Ceda je to celá silniční síť. Pro snazší orientaci jsou mapy členěny do 24 regionů. V těchto mapách, tedy od verze 3, je zakresleno i hraniční dvoukilometrové pásmo za státní hranicí ČR. Obsáhlý balík dat čítá až 314 MB informací. Na instalačním disku je nahráno i prostředí MapSourse, kterým lze mapové sady, trasy a body přenášet mezi navigací a počítačem. Součástí je i odkaz na automatickou registraci a aktualizaci. Nahraný stav odpovídá stavu na konci roku 2009 s možností její pravidelné aktualizace. Kromě hraničního pásu jsou v těchto mapách ještě další dvě novinky. Zvýrazněné vrstevnice u hor, kopců a ostatních vrcholů a vyznačeny nově i turistické značky.Hodnocení článku:

4.225 Kč Koupit Zpět Více informací

Odkazy pro sdílení a poslání článku mailem

Odkazy pro sdílení:

Adresa článku:
Adresa pro fórum:

Odeslat článek emailem:

Odeslat na e-mail:
Email odesílatele:
Zpráva příjemci: